Rökrummet

Att lösa differentialekvationer där lösningen av en är startvärdet på nästa i ett kalkylark. Skapa lösningarna i kalkylarket. Här visas lösningen på ett problem där ett rökrum fylls med rök under lunchen varje dag. Resten av dygnet ventileras det bort. På helgen är det tomt. hela lösningen med 14 differentialekvationer i kedja är dynamisk och ändras då du varierar parametrarna.