Undersökning 4

Här visas konstruktionen som löser Undersökning 4, s. 29-30, i Skott m.fl. I tur och ordning konstrueras tre mittpunktsnormaler och deras skärningspunkt (= brunnens placering). En cirkel genom A, B & C har denna som medelpunkt.

Med hjälp av mittpunktsnormalerna får man även lösningen till den andra delen av uppgiften ...