A20. La ferramenta Bisectriu (2)

Dibuixeu la bisectriu de dues rectes secants Dues rectes secants defineixen 4 angles, per tant tenen dues bisectrius que divideixen els 4 angles per la meitat. 1r. Activeu la ferramenta "Bisectriu" Toolbar Image. 2n. Cliqueu les rectes "r" i "s". 3r. Anomeneu "a" a una recta bisectriu i "b" a l’altra. Activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image i observeu que passa al moure les rectes.[/color] Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.