CIRCUMCENTRE i mediatrius.

Autor:
Marcel

Trobar CIRCUMCENTRE

1r.- Dibuixar un triangle (polígon) 2n.- Dibuixar les mediatrius de cada costat del triangle. 3r.- Determinar el punt d'intersecció de les mediatrius. 4t.- Dibuixar circumferència de centre el punt d'intersecció i que passi pels vèrtexs del triangle.

Qüestió:

Què és la MEDIATRIU?

Marqueu on calgui

Qüestió:

Com s'anomena el punt d'intersecció de les mediatrius d'un triangle?

Marqueu on calgui