Řez krychle

Téma:
Krychle
V pravoúhlé axonometrii je zobrazena krychle. Sestrojte řez krychle rovinou (CDE).
Body určující rovinu řezu jsou dynamické - je možno volit je kdekoliv na dané hraně krychle. Pohled na krychli můžete měnit fialovým bodem ViewD.

Úkol 1

Označte pravdivá tvrzení.

Zde označte odpověď

Úkol 2

Obsahuje-li rovina řezu tělesovou úhlopříčku, pak je řezem

Zde označte odpověď