Symmetriemiddelpunt

Versleep het punt O zo dat het beeld F' van F door de puntspiegeling met centrum O volledig samenvalt met F.