Modellering av räta linjens ekvation med verkligt exempel

Författare/skapare:
Anders
Ridlektioner Hjälp ridklubben sätta pris på ridlektioner för dem som inte är medlemmar. Den blå grafen visar pris för medlemmar och den svarta som ni kan ändra visar pris för icke medlemmar. Dra i punkten under 200 för att se vad som händer när pris för en lektion ändras.
1. Bestäm hur ni tycker priset för icke medlemmar ska sättas. Fundera då över vad en lektion för medlemmar kostar. 3. Diskutera olika priser och motivera ert svar. Beskriv gärna några olika priser och deras för och nackdelar. 3. Skriv funktioner - samband till båda graferna.