134. שטח משולש שווה למחצית מכפלת צלע בגובה לצלע זו

Author:
Igal.Sapir

ניסוח המשפט במילים

134. שטח משולש שווה למחצית מכפלת צלע בגובה לצלע זו הערה א: כמובן שניתן לעשות את זה עם כל אחת משלושת הצלעות והתוצאה שתתקבל תהיה זהה הערה ב: במשולש ישר זווית כל אחד מהניצבים הוא הגובה לניצב השני.  זה אומר שהשטח הוא פשוט מכפלת הניצבים חלקי 2. הערה ג: ההוכחה מאוד פשוטה - בונים משני משולשים חופפים כשאחד מהם מסובב 180 מעלות מקבילית שאחת מצלעותיה היא הצלע שבחרנו והגובה שלה הוא גובה המשולש. ברור ששטח המשולש הוא מחצית משטח המקבילית וכך קיבלנו את הנוסחה לשטח המשולש

שרטוט וכתיב מתמטי

שרטוט וכתיב מתמטי

יישומון דינאמי