Continuïtat d'una funció

A continuació teniu una proposta d'estudi de la continuïtat d'una funció definida a trossos (amb paràmetres) Variant els paràmetres a i b, aconseguirem visualitzar com afecten aquests paràmetres a la gràfica de la funció. Per altra banda, si variem els paràmetres c i d, visualitzarem com varia la funció segons els intervals que agafem de cada part, i com afecten aquests paràmetres a la continuïtat de la mateixa funció.
Es suggereix per al treball de l'alumne, un primer acostament al resultat realitzant un estudi analític de la funció. Un cop trobat el resultat, es poden manipular els paràmetres a i b per visualitzar com afecten aquests paràmetres a la mateixa funció i a la seva gràfica. Es pot aprofundir més en l'exercici variant els intervals en els que està definida la funció. En aquest cas variarem els paràmetres c i d.