Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Măsurarea unui unghi

Trebuie să măsuraţi unghiul marcat cu culoare verde în figură. Poziţionaţi raportorul cu ajutorul punctului roşu şi rotiţi-l cu ajutorul celui albastru. Introduceţi valoarea aflată în căsuţă şi apăsaţi ENTER.