Àrea d'una circumferència

Autor:
dianamrdc
Tema/es:
Àrea
Mou els punts lliscants, r (radi) i n (nº de costats) i observa la relació entre el polígon regular i la circumferència:
undefined
- Què succeeix quan disminueix o augmenta el nombre de costats del polígon regular? - Què succeeix amb l'àrea de la circumferència i del polígon regular quan augmenta el nombre de costats? - I quan el nombre de costats es fa infinitament gran? - Podries escriure una fórmula per calcular l'àrea del cercle, a partir de l'àrea del polígon regular?