Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Grafen for den afledte funktion.

Grafen for den afledte funktion . Med skyderen 'xværdi' ændres -koordinaten for punktet der er et punkt på grafen for i venstre vindue. Hældningen for tangenten i dette punkt svarer til differentialkvotienten. Denne differentialkvotient tegnes i højre vindue som et punkt med koordinaterne (xværdi, hældning). Dette punkt spores og aftegner grafen for den afledte funktion når 'xværdi' ændres. Med skyderen 'k' parallelforskydes grafen for parallelt med -aksen.