Area som andragradsfunktion

Author:
anna_berg
Topic:
Area
Total area anges som summan av delarnas area. (x+1)(x+1)=(x+1)^2=x^2+x+x+1=x^2+2x+1 rötterna till ekvatonen är då y=0 och i en och samma punkt då x=-1 enligt nollmetoden eller så ser man att vertex är en minimipunkt som ligger på x=-1 och y=0