Kortste pad in een graaf

Wat is het kortste pad tussen de punten A en G als je de verbindingen in de graaf moet volgen.[br]Versleep een of meerdere punten en zie zie hoe het pad zich aanpast.

Information