Kulmat teknisissä piirustuksissa

Erilaiset kulmat on nimetty ja merkitään kuviin eri tavoin. Alla  olevassa kuvassa on yleisimmät merkintätavat ja nimitykset. Ne kannattaa opetella, jotta teknisten piirustusten ymmärtäminen olisi helpompaa. [br][br]Kulmaa kutsutaan [color=#000000]suora[/color]ksi, jos kulma on 90[sup]°[/sup]. Mikäli kulma on vähemmän kuin 180[sup]°[/sup], sitä kutsutaan [color=#000000]kovera[/color]ksi. Koveraa kulmaa kutsutaan myös [color=#0000ff]terävä[/color]ksi, jos asteluku on vähemmän kuin 90[sup]°[/sup] ja [color=#0000ff]tylpäksi[/color], jos se on enemmän kuin 90[sup]°[/sup]. Mikäli kulman asteluku ylittää 180[sup]°[/sup], niin sitä kutsutaan [color=#0000ff]kupera[/color]ksi kulmaksi. [br] [br]

Information: Kulmat teknisissä piirustuksissa