Exempel s. 61 LG 2c

1. Börja med att fylla i y-värdena i värdetabellen till höger. Du kommer att se motsvarande punkter ritas in i koordinatsystemet. (Decimalkomma motsvaras i det här programmet av en punkt). Om du har gjort rätt så uppfyller de punkter som visas i koordinatsystemet ekvationen [i]y[/i] = 2[i]x[/i] + 1. Men det finns oändligt många fler. 2. Lägg märke till den blå punkten som finns i tredje kvadranten. Det är en punkt vars koordinater uppfyller ekvationen [i]y[/i] = 2[i]x[/i] + 1. Genom att ta tag i glidaren högst upp till vänster i bild och dra den till höger ökar du punktens x-koordinat. Du ser hur y-koordinaten samtidigt förändras och hur linjen [i]y[/i] = 2[i]x[/i] + 1 är uppbyggd av oändligt många punkter.