Úloha na extrém

Zadání: Na zdi je zavěšen obraz. Určete, z jaké vzdálenosti je vidět pod největším zorným úhlem.

Z tabulky zjišťujeme, že obraz je vidět pod největším zorným úhlem, právě když je objekt X ve vzdálenosti 1,2 od zdi.