Gitter

Forfatter
Kurt Jensen
De 4 blå punkter svarer til 4 spalter i gitteret. Sættes t til -1 og startes "animate" bevæger de plane bølgetoppe (lodrette fuldt opstrukne linjer) mod højre. Når de rammer spalten spredes lyset (dispersion) og der dannes der for en ringbølgetop på den højre side fra hver af 4 spalter. Herefter rammer en stiplet bølgedal og giver på samme måde anledning til en ringformet bølgedal.