Monotonia d'una funció

Moveu el punt de color verd al llarg de la funció f(x) OBSERVEU que A) els intervals de creixement queden pintats de color vermell b) els intervals de decreixement queden pintats de color blau Podeu provar amb una funció diferent escrivint f(x)=formula, al camp de text