Konstrukce trojůhelníku

Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno : c= 5cm, v_c = 6cm, t_c = 8 cm.