2 ezezaguneko inekuazioa

AZALPENAK

2 ezezaguneko inekuazioa ebazteko hau da egin behar dena:
  • Inekuazioa ekuazio bihurtu eta dagokion ZUZENA irudikatu,
 2x+y=4 --> y=-2x+4       
xy
20
12
  • Zuzen honek planoa bi zatitan banatzen du, inekuazioen soluzio-puntuak zeinetan dauden jakin behar dugu, honetarako erdigune bakoitzeko puntu bat hartu eta konprobatu ea zeinek betetzen duen inekuazioa,
 Adibidez A(-2,1) eta B(4,2 )    A --> 2·(-2)+1=-3 4 betetzen du    B --> 2·4+2 =10 > 4 ez du inekuazioa betetzen
  • Inekuazioaren ebazpen-gunea (planoerdia) puntu hori dagoen plano-erdi hori da. Hor daude kokatuta inekuazioa betetzen duten INFINITO PUNTUAK