Läges- och spridningsmått

Bocka för den översta checkboxen. Följ instruktionen i fönstret och bestäm svaren innan du kontrollerar med checkboxarna. För att förändra listan med observationerna behövs originalfilen. Dubbelklicka i så fall i fönstret. När du är klar, se till att kalkylblad och algebrafönster är stängt. Stäng sedan GeoGebrafönstret.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB