grote sterdodecaëder

Je creëert een groot sterdodecaëder door de ribben van een regelmatig twintigvlak zo te verlengen dat op de driehoekige zijvlakken driehoekige piramiden ontstaan. Het resultaat is een stervormig lichaam met 12 zijvlakken, 30 ribben en 20 hoekpunten. Merk op dat in deze telling een ster slechts als één zijvlak telt. Als hoekpunten worden enkel de uiteinden van de piramiden gerekend en de doorlopende lijnen binnen een sterfiguur als één ribbe.