Olika fyrhörningar

Författare/skapare:
Anders Björling
Område(n):
Fyrhörningar
Fyrhörningar Nedan ser du 5 olika fyrhörningar. 4 av dem har speciella namn romb, kvadrat, rektangel och parallellogram.
Bestäm vilken som är vilken kvadrat, romb, rektangel, parallellogram. Rita av dem i ditt räknehäfte - använd linjal och gradskiva. Namnge dem och beskriv dem med en kort text. Räkna ut omkretsen på figurerna - skriv in det i ditt räknehäfte. Räkna ihop vinkelsumman på varje figur - skriv in det i ditt räknehäfte. I en av figurerna är diagonalerna utritade. Rita ut diagonaler i de övriga figurerna.