Тэнцэтгэл бишийн систем

Зохиогч:
Navchaa Tserendorj
Улаан, ногоон нүдэнд 1, 2-р тэнцэл бишүүдээ бичиж, сонгох нүдийг харгалзан дарж графикуудыг харна. Цэнхэр цэгийг зөөж аль мужид байгааг хараарай. (Toolbar Image хэрэгслийг дарж идэвхжүүлнэ) Графикийг бүхэлд нь зөөж харах бол Toolbar Image хэрэгслийг ашиглаарай.