Kvadratická funkce s využitím posuvníků

kvadratická funkce dána předpisem f : y = ax^2 + bx + c a zkonstruovaná za pomoci posuvníků .