Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Simetria central

Mou els punts de la primera figura i observa com també canvia la resposta. També pots moure el centre i veure com canvia el lloc on s'origina aquesta. Pots activar i desactivar cadascuna de les figures i també la seva resposta.