Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

de Meres avbrutna spel.

Fermat och Pascal singlar slant. Först till tre vinster tar hem potten. De får dock avbryta spelet innan de är klara. Undersök hur spelet hade kunnat sluta och bestäm sedan hur potten bör fördelas. Ange hur stor andel av potten var och en ska ha med hänsyn till sannolikheten för vinst.
Hur ska prispotten fördelas när spelet avbrutits vid ställningen 1 - 0? 2 - 0? 2 - 1?