Finn kurvan

Den markerade blå punkten med koordinaterna (2, 1) visar en punkt som har lika stort avstånd till fokuspunkten (0, 1) som till styrlinjen [i]y[/i] = -1. Avståndet är 2 l.e. Genom att dra i punkten kan du visa ytterligare punkter som har lika stort avstånd till fokuspunkten som till styrlinjen. Genom att klicka i rutan "Visa Spår" kan du se den kurva som alla dessa punkter tillsammans bildar. Använd knappen längst upp till höger om du vill uppdatera sidan och ta bort spåret.