MYŠPOK - DVĚ LAMPY NA PERÓNU

a) Klasický fyzik - strhávač (éther je strháván Zemí, takže vůči Zemi neproudí.)
  • Průvodčímu fouká kolem uší étherový vítr směrem doleva (páč vlak se pohybuje doprava), který urychluje paprsek z lampy B (paprsek má rychlost c+v) a zpomaluje paprsek z lampy A (paprsek má rychlost c-v). Paprsek z A je sice pomalejší, ale zato to má blíž. Oba cestovaly stejně dlouho (viz výpočet) a dorazily současně. Proto byly současně i vyslány a obě lampy se rozsvítily současně.
  • Výpravčímu kolem uší nic nefouká, páč on sám je v klidu vůči étheru. Oba paprsky se proto šíří rychlostí c. Protože dorazily současně a mají to stejně daleko, byly i vyslány současně. Obě lampy se rozsvítily současně.
  • Poznámka: Kdyby éther nebyl Zemí strháván (viz aplety http://ggbtu.be/m1699407 a http://ggbtu.be/m1699643), tak by se ještě musel přidat druhý étherový vítr, způsobený pohybem Země vůči étheru. Dejme tomu, že by proudil od B k A, takže by světlo směrem k výpravčímu urychloval. Výpravčího bychom strčili trochu doleva od středu úsečky AB a ve výpočtech přidali ještě rychlost tohoto dodatečného étherového větru (tedy rychlost Země vůči étheru). Na výsledku by se ale nic nezměnilo, oba pozorovatelé by opět vyhodnotili rozsvícení lamp A a B jako současné.
  • Závěr KF: Současnost dvou nesoumístných událostí je ABSOLUTNÍ.
a) Relativistický fyzik
  • Průvodčímu kolem uší nic nefouká, páč éther je zavržen, takže oba paprsky mají tutéž rychlost c. Oba paprsky dorazily současně. Paprsek z lampy B to má dál, takže musel vyrazit dříve. Nejprve se rozsvítila lampa B a potom lampa A.
  • I vzhledem k výpravčímu mají oba paprsky tutéž rychlost c. Oba paprsky dorazily současně. Oba to mají stejně daleko, takže byly vyslány současně. Obě lampy se rozsvítily současně.
  • Poznámka : Výpočet relativistického průvodčího obsahuje rel. faktor gama kvůli kontrakci délek. V apletu to vypadá, že např. dráha s_1 mezi značkou A' a průvodčím je „jeden čtvereček“, ale musíme si uvědomit, že vzhledem k průvodčímu se čtverečkovaná síť doleva pohybuje a je v důsledku kontrakce délek gama-krát zúžená, takže se mezi body A' a bod, kde stojí ve vlaku průvodčí, vejde ve skutečnosti gama-krát víc čtverečků, tedy 1 * gama. Zde je gama rovno 1,34, proto je ve výpočtu času delta t_A v čiteteli 1*1,34, nikoli jen 1, jak by se mohlo zdát. Výpočet se dá udělat i bez znalosti kontrakce, jen pomocí Lorentzovy transformace. Nicméně i bez výpočtu je zřejmé, že se pro průvodčího časy nerovnají.
  • Závěr RF: Současnost dvou nesoumístných událostí je RELATIVNÍ.