Матрицад эгэл хувиргалт хийх

Матрицад эгэл хувиргалт хийх
Эгэл хувиргалт хийн матрицын урвууг олох [url=http://www.math.odu.edu/~bogacki/cgi-bin/lat.cgi?c=inv]тооцоолуур[/url][br][br]Мөр дээр эгэл хувиргалт хийх [url=http://www.math.odu.edu/~bogacki/cgi-bin/lat.cgi?c=roc]тооцоолуур[br][br][/url]Эдгээр тооцоолуурыг ашиглан ранг, урвууг олно.

Information: Матрицад эгэл хувиргалт хийх