Funkce

sestrojte pomocí geogebry graf funkce ax^3 +bx^2 +cx +d

Pomocí geogebry sestrojte graf funkce