vectoriële vgl rechte door de oorsprong

Onderwerp:
Meetkunde, Vectoren
We definiëren:
 
- een puntvector R (= een vector door de oorsprong en het punt P)  
  → →    
- een puntvector P  bepaald door de vergelijking P = k . R    
Je noemt:         
 →    
  P = k . R de vectoriële vergelijking van een rechte door de oorsprong.         
 → 
  R de richtingsvector van deze rechte