פירמידה - הזוויות בין המקצועות והבסיס

בתצוגה תלת ממדית היישום מאפשר לראות שכל הזוויות בין המקצועות של הפירמידה והבסיס שוות בתצוגה דו ממדית ניתן לראות את המשולשים הנוצרים ע"י אלכסון הפירמידה ושתי המקצועות.האלכסון של הפירמידה שווה להיטלי שני המקצועות על בסיס הפירמידה