עוד תנאי מספיק

בפעילות זו בונים ומוצאים עוד תנאי מספיק לקבלץמקבילית

בכל שלב של הבנייה, הקישו על הסמל המתאים ובצעו את ההוראות: איזה תכונות מקיימים הקטעים AB ו- CE? גררו את הנקודות ובדקו. חברו את BE. הביאו את הסמן לנקודה B לחצו, וגררו לנקודה E ושחררו. איזה מרובע התקבל? שנו את המרובע. גררו קודקודים ובדקו. נסחו משפט מתאים.