Lineaire Grafieken en Formules

Rechts naast het assenstelsel zie je een a (het richtingscoëfficiënt in de vergelijking) en een b (het snijpunt met de y-as ) met daaronder een horizontale lijn. Dit zijn schuifbalkjes. We kijken nu naar de schuifbalk van b (het snijpunt met de y-as ). Het rode bolletje kan je naar links en naar rechts verschuiven. Als het bolletje bijvoorbeeld naar rechts verschuift, zie je dat de formule verandert. De formule zie je boven de schuifbalken staan.
Opgave 1: a) Schuif in schuifbalk b het rode bolletje naar rechts. Wat gebeurt er met de formule? Wat gebeurt er met de grafiek? b) Schuif in schuifbalk b het rode bolletje naar links. Wat gebeurt er met de formule? Wat gebeurt er met de grafiek? c) Schuif in schuifbalk a het rode bolletje naar rechts. Wat gebeurt er met de formule? Wat gebeurt er met de grafiek? d) Schuif in schuifbalk a het rode bolletje naar links. Wat gebeurt er met de formule? Wat gebeurt er met de grafiek? Opgave 2: Schuif de schuifbalkjes zo dat je precies de grafiek krijgt van de formule y= x + 2 krijgt Kijk naar de grafiek. a) Waar snijdt de grafiek de y-as? Schrijf de coördinaten van het snijpunt op. Schuif de schuifbalkjes nu zo dat je de nu de grafiek krijgt die hoort bij de formule y= x-4. b) Kijk naar de grafiek. Waar snijdt de grafiek de y-as? Geef de coördinaten van het snijpunt. c) Wat valt je op aan de lijnen y= x+2 en y= x-4? Opgave 3: Maak de grafiek die hoort bij de formule y=2 a) Is deze lijn horizontaal of verticaal? b) Wat is de waarde van het richtingscoëfficiënt? Opgave 4: Maak de grafiek die hoort bij de formule y= 3x +2 a) Wat is de waarde van y voor x=1? b) Wat is de waarde van y voor x=2 c) Hoeveel neemt de waarde van y toe, als x met 1 toeneemt? Maak nu de grafiek van y= 4x+2 d) Wat is de waarde van y voor x=1? e) Wat is de waarde van y voor x=2 f) Hoeveel neemt de waarde van y toe, als x met 1 toeneemt? g) Loopt de grafiek van y= 4x+2 steiler of minder steil dan de grafiek van y= 3x+2? Hoe komt dit? Opgave 5: Onderzoek voor de onderstaande formules welke grafiek het steilst loopt. • y = 2x+1 • y = 4x-3 • y = 3x+3 • y = 4x+2 Opgave 6: Maak de grafiek die hoort bij de formule y=-2x. Leg uit hoe de grafiek van y=-2x verandert als je van hieruit de grafiek die hoort bij de vergelijking y=-2x+4 tekent.