Lineaire Grafieken en Formules

Rechts naast het assenstelsel zie je een a (het hellingsgetal in de vergelijking) en een b (het startgetal in de vergelijking) met daaronder een horizontale lijn. Dit zijn schuifbalken. We kijken nu naar de schuifbalk van b (het startgetal). Het rode bolletje kan je naar links en naar rechts verschuiven. Als het bolletje bijvoorbeeld naar rechts verschuift, zie je dat het startgetal in de formule verandert. De vergelijking zie je boven de schuifbalken staan.

[b]Opgave 1[/b] a) Schuif in de schuifbalk van het startgetal (b) het rode pijltje naar rechts. Wat gebeurt er met de waarde van het startgetal? Wat gebeurt er met de grafiek? b) Schuif in de schuifbalk van het startgetal (b) het rode pijltje naar links. Wat gebeurt er met de waarde van het startgetal? Wat gebeurt er met de grafiek? c) Schuif in de schuifbalk van het hellingsgetal (a) het rode pijltje naar rechts. Wat gebeurt er met de waarde van het hellingsgetal? Wat gebeurt er met de grafiek? d) Schuif in de schuifbalk van het hellingsgetal (a) het rode pijltje naar links. Wat gebeurt er met de waarde van het hellingsgetal? Wat gebeurt er met de grafiek? [b]Opgave 2[/b] Schuif de schuifbalkjes zo dat je de grafiek krijgt van de formule y= x + 2 krijgt a) Kijk naar de grafiek. Waar snijdt de grafiek de y-as? Geef de coördinaten van het snijpunt. b) Lees af welke y hoort bij x=0. Wat valt je op aan deze y-waarde? [b]Opgave 3[/b] Schuif de schuifbalkjes zo dat je de nu de grafiek krijgt die hoort bij de formule y= x + 9. a) Hoe heet het getal wat je nu verandert? b) Kijk naar de grafiek. Waar snijdt de grafiek de y-as? Geef de coördinaten van het snijpunt. c) Wat valt je op aan de lijnen y= x+2 en y= x +9? [b]Opgave 4[/b] Maak de grafiek die hoort bij de formule y=2 a) Is deze lijn horizontaal of verticaal? b) Wat is de waarde van het hellingsgetal? [b]Opgave 5[/b] Maak de grafiek die hoort bij de formule y= 3x +2 a) Wat is de waarde van y voor x=1? b) Wat is de waarde van y voor x=2 c) Hoeveel neemt de waarde van y toe, als x met 1 toeneemt? Maak nu de grafiek van y= 4.1 x+2 d) Wat is de waarde van y voor x=1? e) Wat is de waarde van y voor x=2 f) Hoeveel neemt de waarde van y toe, als x met 1 toeneemt? g) Loopt de grafiek van y= 4.1 x+2 steiler of minder steil dan de grafiek van y= 3 x+2? Hoe komt dit? [b]Opgave 6[/b] Onderzoek voor de onderstaande formules welke grafiek het steilst loopt. • y = 2x+1 • y = 4x+3 • y = 3x+3 • y = 4x+2 [b]Opgave 7[/b] Maak de grafiek die hoort bij de formule y = 2x. Leg uit hoe je vanuit de grafiek van y = 2x , de grafiek kunt maken die hoort bij de vergelijking y = 2x + 4.