ОБРАЗ ПРИ ИЗПЪКНАЛА ЛЕЩА

Физичен експеримент, демонстриращ получаване на образ при изпъкнала леща.
Може да се променя: 1.фокусното разстояние; 2. разстоянието от предмета до лещата; 3. височината на предмета.