Polynomier af højere grad

Forfatter
mrsherman701
Du kan se graf for femtegradspolynomium. Variér rødderne.
1) Forklar hvorfor det er grafen for et femtegradspolynomium du ser 2) Indstil skyderne så polynomiet har rødderne -4,-2,0,2 og 4 3) Indstil skyderne så polynomiet har forskriften f(x) = (x-2)(x-1)(x+1)(x+2)(x+5) 4) (svær!) Indstil skyderne, så polynomiet har forskriften 5) Hvad sker der med grafen, når den samme rod forekommer flere gange?