Kahden suoran leikkauspiste

Tekijä:
ooboaoo
Kahden eri lausekkeen välinen yhteys. Tuntematon luku x on vaatteen alkuperäinen hinta. Hinnan muutosta voidaan kuvata lausekkeella 2x + 10. Jos vaatteen hinnan muutosta voidaan kuvata myös lausekkeella 3x, täytyy alkuperäisen hinnan olla 10 (eur) ja uusi muuttunut hinta on siis 30 (eur). Kahden lausekkeen yhteydestä muodostui siis yhtälö 2x + 10 = 3x ja sen ratkaisu on suorien leikkauspisteen x-koordinaatti, eli x = 10.