Paraleloak diren indarren batura

Autor:
Fran
Irudiak adirazten du bi soka hirugarren bati lotuta. Hirugarrenetik zintzilik dago harria. Harria airean dago; beraz pisua eta beheko sokak egiten dion tentsioa berdinak izan behar dira. Korapiloari hiru tentsio egiten zaizkio. T_1 eta T_2 tentsio biak orekatuta geratzen dira T_3 tentsioaz. Zenbat da T_1 eta T_2 tentsio bien erresultantea? Aldatu irristailuaren posizioa eta konprobatu erresultanteak beti balio bera duela.
Gogora ezazu tentsio horien erresultantea kalkulatzeko moduluen batura edo kendura aplikatu behar duzula.