מקבילית חסומה במלבן

נתון מלבן ABCD ששטחו 100 סמ"ר. על צלעות המלבן מקצים קטעים: 4 ס"מ = QC = RC = AS = AP . מה צריכים להיות האורך והרוחב של המלבן, כדי ששטח המקבילית PQRS יהיה מינימלי? מהו השטח המינימלי של המקבילית
ה. הביעו בעזרת x את שטח המקבילית. מה המקסימום של פונקציה זו? האם המקסימום שמצאתם הוא גם המקסימום של שטח המקבילית? הסבירו. הבעיה לקוחה מתוך הספר יואל גבע, 804,806 חלק ב המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, נוצר באמצעות GeoGebra‏