Υπολογισμός αντίστασης R

Η προσομοίωση είναι ένα εικονικό εργαστήριο υπολογισμού μιας άγνωστης αντίστασης R με τη κλίση της γραφικής παράστασης έντασης-τάσης. Η γραφική σχηματίστηκε από 5 ζευγάρια τιμών έντασης τάσης.