Množina bodov, z ktorých vidno úsečku pod daným uhlom

Konštrukcia množiny všetkých bodov v rovine, z ktorých vidno úsečku AB pod rovnakým uhlom.

Pohybovaním bodu C môžete meniť uhol. Pozorujte, ako sa mení tvar množiny bodov a porovnajte prípady pre ostrý, pravý a tupý uhol.