Graf KVAFU - vliv parametrů a,b,c

1) Vliv parametru c

 • parametr určuje průserčík grafu KVAFU (tedy paraboly) s osu
 • vrchol paraboly se při změně parametru pohybuje ve směru osy po přímce, která má rovnici
 • tvar paraboly se nemění

2) Vliv parametru b

 • průserčík s osou y (bod ) se při změně parametru b nemění
 • vrchol paraboly se při změně parametru pohybuje po parabole, která má rovnici
 • tvar paraboly se nemění

3) Vliv parametru a

 • průserčík s osou y (bod P_y) se při změně parametru a nemění
 • vrchol paraboly V se se při změně parametru a pohybuje po přímce, která má rovnici
 • tvar paraboly se mění:
 1. - parabola je vrcholem dolů - směje se
 2. - parabola je vrcholem nahoru - mračí se
 3. roste - parabola se zužuje
 4. klesá - parabola se rozšiřuje