Czworościan sześcian i dwunastościan

Autor:
Jerzy Mil
Temat:
Sześcian
Tetrahedron cube and dodecahedron
α - obrót dookoła osi poziomej, β - obrót dookoła osi pionowej, sα, sβ - szybkości automatycznej zmiany suwaków α i β, zoom - skalowanie, a - przekształcanie wielościanów, sa - szybkość automatycznej zmiany suwaka a α - rotation around a horizontal axis, β - rotation around the vertical axis, sα, sβ - speed automatic changes in α and β sliders, zoom - scaling, a - transforming polyhedra, sa - speed automatic change slide a