Faktorisering

3. gradsfunksjonen f er skrevet på den faktoriserte formen: f(x) = (x-x1)(x-x2)(x-x3). Grafen vises i vinduet. Gliderne til venstre angir verdien for x1, x2 og x3. Dere skal nå endre verdien på x1, x2 og x3 ved hjelp av gliderne. Oppgaver; 1. Undersøk nullpunktene når x1, x2 og x3 er like. Gjør undersøkelsene ved ulike verdier. Hva finner du? 2. Undersøk nullpunktene når x1, x2 og x3 er forskjellige. Hva finner du? (Du kan gjerne la to av verdiene være like. Hva ser du da?) 3. Beskriv sammenhengen mellom gliderne og grafen.