Ισόθερμη μεταβολή (νόμος Boyle)

Η προσομοίωση εμφανίζει την ισόθερμη μεταβολή ενός ιδανικού αερίου