optimización PAU xuño 2013 Galicia triángulos en círculo

Nunha circunferencia de centro O e radio 10 cm. trázase un diámetro AB e unha corda CD perpendicular a ese diámetro. ¿A que distancia do centro O da circunferencia debe estar a corda CD, para que a diferenza entre as áreas dos triángulos ADC e BCD sexa máxima ?