Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Oplošje pravilne četverostrane prizme

Istraži kako izračunavamo oplošje pravilne četverostrane prizme.
Napiši površinu baze prizme. Napiši površinu pobočja. Izračunaj oplošje pravilne četverostrane prizme ako je duljina osnovnog brida a=2cm i duljina visine h=4 cm