Bilineární plát

Hyperbolický paraboloid je zparametrizovaný jako přímková plocha nad zborceným čtyřúhelníkem ABCD. Parametrickými křivkami jsou přímky. Každým bodem plochy procházejí dvě různoběžné přímky plochy. Tečná rovina je těmito přimkami určena.